Skip to main content

Kan man verkligen äga luften?

Den här frågan diskuterades i en artikel skriven av Thomas Lerner i DN, 29 juli. Rubriken var “Kan man verkligen äga luften?”. Faktiskt handlade artikel om jordägande.

Den här saken är mycket intressant. Man kan säger att det finns två olika åsikter. “Tillgångar som byggts upp under miljontals år borde inte utnyttjas för kortsiktig privat ekonomisk vinning”. Och “privat ägande leder till att människor vårdar sina ägodelar bättre… naturresursena skyddas mer effektivt än om ingen eller alla äger dessa.”

Därinne finns en paradox. Både åsikter har rätt. Naturtillgångar som byggts upp under miljontals år bör inte egentligen utnyttjas för privat ekonomisk vinning. Men det är också sant att privat ägande leder till att människor vårdar sina ägodelar bäst, och inte bara äger och skog, men bostad också. Vad ska göras?

Det finns en enkel lösning och den är dock ingen ny ideé. På engelska kallas föreslaget “Land Value Tax” (LVT); på svenska kallas det kanske “markvärdesavgift”.

Förslaget är att nuvarande skatter på arbete avskaffas och så småningom ersättes av en avgift baserad på hyresvärdet av marken. Ägare tar hand om mark men samhället får marksvärdet. Arbetare håller alla deras lön och företag håller alla deras vinster därför att ingenting tas bort av skattesystemet.