Skip to main content

Hur skapades Monopol

Föregångaren till Monopol hette “The Landlords Game” och skapades av Lizzie J Magie som en del av en kampanj för beskattning av jord. Spelet skulle påvisa att rådande egendomsförhållanden ledde till en stigande koncentration av makt och resurser. Som nu.